Aerosol d.o.o razvija in proizvaja merilnike črnega ogljika pod blagovno znamko Magee Scientific že od leta 2007.
click the button for Log in
 
PROJECTS
MECEDES

V projektu MECEDES (MEstno in CEstno Določanje Superemiterjev) bomo razvili inštrumentarij in metodo za določanje vozil, ki onesnažujejo zrak prekomerno.

 

Eno tako vozilo lahko prispeva enako količino izpustov črnega ogljika kot nekaj deset ali celo sto povprečnih vozil. Naše raziskave kažejo (Ježek et al., ACP 2015), da na slovenskih cestah četrtina osebnih vozil, ki najbolj onesnažujejo, povzroča dve tretjini izpustov črnega ogljika in polovico dušikovih oksidov.

 

Stara vozila na dizelski pogon so seveda najočitnejši onesnaževalci, niso pa nujno edini. Določanje poteka polavtomatično na cesti pod nadzorom policije ali mestnega redarstva. Taka vozila lahko potem organi pregona odpeljejo na tehnični pregled, kjer se ugotovi skladnost vozil s predpisi.

 

Produkt je zanimiv za agencije za okolje, mestne občine in druge javne inštitucije, ki skrbijo za kvaliteto zraka in tehnično skladnost vozil. Takega produkta na trgu še ni.

 

Predvidevamo sofinanciranje v največjem znesku, ki ga določa razpis: 0,5 M EUR. Skupna investicija bo veliko večja, predvidevamo, da več, kot je mišljeno v razpisu. Formalno bo projekt končan v 2018, čimer bo sledila hitra komercializacija.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt so-financira:  www.eu-skladi.si

 

Relevantna literatura:

Ježek, I., Katrašnik, T., Westerdahl, D., and Močnik, G.: Black carbon, particle number concentration and nitrogen oxide emission factors of random in-use vehicles measured with the on-road chasing method, Atmos. Chem. Phys., 15, 11011-11026, doi:10.5194/acp-15-11011-2015, 2015. http://www.atmos-chem-phys.net/15/11011/2015/

 

SBC-SL

V projektu SBC-SL (Smart Black Carbon Street Light) želimo ustvariti unikaten produkt, ki bo omogočal načrtovalcem in upravljalcem mestno-prometne infrastrukture sprotni pregled, ocenjevanje učinkovitosti, on-line prilagajanje ukrepov na podlagi napovedovanja preseženih koncentracij črnega ogljika (BC) v zraku na posameznih delih mesta.

 

V produktu bo implementiran model, ki se bo napajal z meritvami koncentracij BC in s podrobnim mikrometeorološkim stanjem v mestu ali delu mesta.

 

Razvita rešitev bo delovala kot platforma za pametna mesta, ki bo omogočala merjenje, spremljanje, analizo in napovedovanje kvalitete zraka v mestih, spreminjanje in prilagajanje ukrepov in območij omejitev prometa, in spremljanje učinkovitosti ukrepov.

 

 To je prvi tak produkt na trgu, hkrati pa smo že demonstrirali učinkovitost te vrste ukrepov.

 

Rešitve, ki jih projekt prinaša so radikalno nove in pomenijo preskok v paradigmi obravnavanja obilnosti v srednje velikih mestih in v metropolah. Poleg evropskega trga, ki ga nameravamo nasloviti prvega, je rešitev globalno uporabna.

Projekt so-financira:  www.eu-skladi.si

DNAAP

Glavni izziv projekta za odkrivanje ne-antropogenega onesnaževanja zraka (DNAAP - Detection of Non-Anthropogenic Air Pollution) je izdelava inovativne in komercialno dostopne rešitve za:

1. Merjenje in interpretacijo prispevka človekovega (antropogenega) onesnaževanja k onesnaženju zraka z aerosoli .

2. Ocena geografske porazdelitve in naravnih prispevkov h koncentracijam aerosolov v južni Evropi.

Z inovativnimi meritvami in interpretacijo nove generacije bomo lahko določili strukturo naravnih trdnih delcev. Določili bomo prispevek antropogenega onesnaževanja z odštevanjem naravnih prispevkov od celotne koncentracije PM10. Meritve koncentracij naravnih trdnih delcev (visoke časovne ločljivosti) bomo objavili na spletu. Cilji projekta, katerih namen je odgovoriti na prej naštete izzive, so:

-          Razvoj obstoječega Aethalometra AE33

-          Razvoj sistema vzorčenja, ki se uporablja za merjenje trdnih delcev PM1, PM10 in PM10-PM1.

-          Vzpostaviti začetne merilne točke, ki bodo kasneje po zaključku projekta prešle v merilno mrežo in zagotovile celovite meritve trdnih delcev v južni (sredozemski) Evropi.

objaviti javno spletno aplikacijo, ki opisuje učinek saharskega prašnega oblaka v južni Evropi in deluje kot motivacijski dejavnik za prihodnje stranke.

Projekt so-financira:  www.eu-skladi.si