Aerosol d.o.o razvija in proizvaja merilnike črnega ogljika pod blagovno znamko Magee Scientific že od leta 2007.
click the button for Log in
 
PROJECTS
MECEDES

S projektom MECEDES (MEstno in CEstno DoločanjE Superemiterjev) bomo svetu ponudili prvi merski in interpretacijski sistem, ki bo omogočal identifikacijo in interpretacijo mobilnega onesnaženja neposredno pri viru največjega onesnaževalca: PROMETA. Merski in interpretacijski sistem MECEDES bo omogočal stacionarno in mobilno merjenje koncentracij črnega ogljika, s čimer bo lahko uporabnik sistema za vsako posamezno vozilo določil njegov prispevek k onesnaževanju ter za floto vozil določil njen prispevek k onesnaževanju.


V projektu MECEDES bomo razvili inštrumentarij in metodo za določanje vozil, ki onesnažujejo zrak prekomerno.

 

Eno tako vozilo lahko prispeva enako količino izpustov črnega ogljika kot nekaj deset ali celo sto povprečnih vozil. Naše raziskave kažejo (Ježek et al., ACP 2015), da na slovenskih cestah četrtina osebnih vozil, ki najbolj onesnažujejo, povzroča dve tretjini izpustov črnega ogljika in polovico dušikovih oksidov.

 

Stara vozila na dizelski pogon so seveda najočitnejši onesnaževalci, niso pa nujno edini. Določanje poteka polavtomatično na cesti pod nadzorom policije ali mestnega redarstva. Taka vozila lahko potem organi pregona odpeljejo na tehnični pregled, kjer se ugotovi skladnost vozil s predpisi.

 

Produkt je zanimiv za agencije za okolje, mestne občine in druge javne inštitucije, ki skrbijo za kvaliteto zraka in tehnično skladnost vozil. Takega produkta na trgu še ni.

 

Predvidevamo sofinanciranje projekta v največjem znesku, ki ga določa razpis: cca 380.000 EUR. Skupna investicija bo veliko večja, predvidevamo, da več, kot je mišljeno v razpisu. Formalno bo projekt končan v 2018, čimer bo sledila hitra komercializacija.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.Projekt so-financira:  www.eu-skladi.si 

Relevantna literatura:

Ježek, I., Katrašnik, T., Westerdahl, D., and Močnik, G.: Black carbon, particle number concentration and nitrogen oxide emission factors of random in-use vehicles measured with the on-road chasing method, Atmos. Chem. Phys., 15, 11011-11026, doi:10.5194/acp-15-11011-2015, 2015. http://www.atmos-chem-phys.net/15/11011/2015/

 

SBC-SL

V projektu SBC-SL (Smart Black Carbon Street Light) želimo ustvariti unikaten produkt, ki bo omogočal načrtovalcem in upravljalcem mestno-prometne infrastrukture sprotni pregled, ocenjevanje učinkovitosti, on-line prilagajanje ukrepov na podlagi napovedovanja preseženih koncentracij črnega ogljika (BC) v zraku na posameznih delih mesta.

 

V produktu bo implementiran model, ki se bo napajal z meritvami koncentracij BC in s podrobnim mikrometeorološkim stanjem v mestu ali delu mesta.

 

Razvita rešitev bo delovala kot platforma za pametna mesta, ki bo omogočala merjenje, spremljanje, analizo in napovedovanje kvalitete zraka v mestih, spreminjanje in prilagajanje ukrepov in območij omejitev prometa, in spremljanje učinkovitosti ukrepov.

 

To je prvi tak produkt na trgu, hkrati pa smo že demonstrirali učinkovitost te vrste ukrepov.

 

Rešitve, ki jih projekt prinaša so radikalno nove in pomenijo preskok v paradigmi obravnavanja obilnosti v srednje velikih mestih in v metropolah. Poleg evropskega trga, ki ga nameravamo nasloviti prvega, je rešitev globalno uporabna.


Predvidevamo sofinanciranje projekta v največjem znesku, ki ga določa razpis: 380.000 EUR. Skupna investicija bo veliko večja, predvidevamo, da več, kot je mišljeno v razpisu. Formalno bo projekt končan v 2018, čimer bo sledila hitra komercializacija.Projekt so-financira:  www.eu-skladi.si