Aerosol d.o.o. Aerosol d.o.o.
Kamniška ulica 39A
1000 Ljubljana, Slovenija

 - - uradna spletna stran v razvoju - -  
Aerosol d.o.o. je podjetje za razvoj in proizvodnjo znanstvenih instrumentov s sedežem v Ljubljani. Podjetje že od leta 2007 proizvaja merilnike črnega ogljika (t.i. Aethalometer®), od nedavnega pa tudi naprave za merjenje vseh ogljičnih aerosolov.
Podjetje zaposluje več kot 20 ljudi, od tega 6 doktorjev znanosti. Aerosol d.o.o. ima svojo raziskovalno skupino, ki je partner ali kordinator različnih projektov (tako nacionalnih, bilateralnih kot tudi evropskih), preko katerih sodeluje z najvplivnejšimi znanstveniki iz vseh kontinentov. Rezultati projektov so v veliki večini implementirani v nove produkte.

Vsi produkti se prodajajo pod blagovno znamko Magee Scientific, istoimenskega podjetja iz Kalifornije (ZDA).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aerosol d.o.o. is a company that develops, manufactures and supports Magee Scientific products. Aerosol company was established in 2007 as a sister company of Magee Scientific Co. (CA,USA) which is the originator of black carbon analyzer - Aethalometer®. Just recently, the company developed a Total Carbon Analyzer which expanded the portfolio of the company to cover all carbonaceous aerosols speciation.
Aerosol employs more than 20 people, 6 of them holding their PhD. One of the companies departments, R&D, runs various projects (as a partner or coordinator) related to top aerosol science. Most of the projects result in new products or an upgrade of existing product.

All products developed by Aerosol d.o.o. are sold under the brand name Magee Scientific. 

Magee Scientific products

FOR MORE DETAILS, PLEASE VISIT WWW.MAGEESCI.COM WEBSITE

 

 

PROJEKTI / PROJECTS

MECEDES

V projektu MECEDES (MEstno in CEstno Določanje Superemiterjev) bomo razvili inštrumentarij in metodo za določanje vozil, ki onesnažujejo zrak prekomerno.

 

Eno tako vozilo lahko prispeva enako količino izpustov črnega ogljika kot nekaj deset ali celo sto povprečnih vozil. Naše raziskave kažejo (Ježek et al., ACP 2015), da na slovenskih cestah četrtina osebnih vozil, ki najbolj onesnažujejo, povzroča dve tretjini izpustov črnega ogljika in polovico dušikovih oksidov.

 

Stara vozila na dizelski pogon so seveda najočitnejši onesnaževalci, niso pa nujno edini. Določanje poteka polavtomatično na cesti pod nadzorom policije ali mestnega redarstva. Taka vozila lahko potem organi pregona odpeljejo na tehnični pregled, kjer se ugotovi skladnost vozil s predpisi.

 

Produkt je zanimiv za agencije za okolje, mestne občine in druge javne inštitucije, ki skrbijo za kvaliteto zraka in tehnično skladnost vozil. Takega produkta na trgu še ni.

 

Predvidevamo sofinanciranje v največjem znesku, ki ga določa razpis: 0,5 M EUR. Skupna investicija bo veliko večja, predvidevamo, da več, kot je mišljeno v razpisu. Formalno bo projekt končan v 2018, čimer bo sledila hitra komercializacija.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt so-financira:  www.eu-skladi.si

 

Relevantna literatura:

Ježek, I., Katrašnik, T., Westerdahl, D., and Močnik, G.: Black carbon, particle number concentration and nitrogen oxide emission factors of random in-use vehicles measured with the on-road chasing method, Atmos. Chem. Phys., 15, 11011-11026, doi:10.5194/acp-15-11011-2015, 2015. http://www.atmos-chem-phys.net/15/11011/2015/

 

SBC-SL

V projektu SBC-SL (Smart Black Carbon Street Light) želimo ustvariti unikaten produkt, ki bo omogočal načrtovalcem in upravljalcem mestno-prometne infrastrukture sprotni pregled, ocenjevanje učinkovitosti, on-line prilagajanje ukrepov na podlagi napovedovanja preseženih koncentracij črnega ogljika (BC) v zraku na posameznih delih mesta.

 

V produktu bo implementiran model, ki se bo napajal z meritvami koncentracij BC in s podrobnim mikrometeorološkim stanjem v mestu ali delu mesta.

 

Razvita rešitev bo delovala kot platforma za pametna mesta, ki bo omogočala merjenje, spremljanje, analizo in napovedovanje kvalitete zraka v mestih, spreminjanje in prilagajanje ukrepov in območij omejitev prometa, in spremljanje učinkovitosti ukrepov.

 

 To je prvi tak produkt na trgu, hkrati pa smo že demonstrirali učinkovitost te vrste ukrepov.

 

Rešitve, ki jih projekt prinaša so radikalno nove in pomenijo preskok v paradigmi obravnavanja obilnosti v srednje velikih mestih in v metropolah. Poleg evropskega trga, ki ga nameravamo nasloviti prvega, je rešitev globalno uporabna.

Projekt so-financira:  www.eu-skladi.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNAAP

Glavni izziv projekta za odkrivanje ne-antropogenega onesnaževanja zraka (DNAAP - Detection of Non-Anthropogenic Air Pollution) je izdelava inovativne in komercialno dostopne rešitve za:

1. Merjenje in interpretacijo prispevka človekovega (antropogenega) onesnaževanja k onesnaženju zraka z aerosoli .

2. Ocena geografske porazdelitve in naravnih prispevkov h koncentracijam aerosolov v južni Evropi.

Z inovativnimi meritvami in interpretacijo nove generacije bomo lahko določili strukturo naravnih trdnih delcev. Določili bomo prispevek antropogenega onesnaževanja z odštevanjem naravnih prispevkov od celotne koncentracije PM10. Meritve koncentracij naravnih trdnih delcev (visoke časovne ločljivosti) bomo objavili na spletu. Cilji projekta, katerih namen je odgovoriti na prej naštete izzive, so:

-          Razvoj obstoječega Aethalometra AE33

-          Razvoj sistema vzorčenja, ki se uporablja za merjenje trdnih delcev PM1, PM10 in PM10-PM1.

-          Vzpostaviti začetne merilne točke, ki bodo kasneje po zaključku projekta prešle v merilno mrežo in zagotovile celovite meritve trdnih delcev v južni (sredozemski) Evropi.

-      objaviti javno spletno aplikacijo, ki opisuje učinek saharskega prašnega oblaka v južni Evropi in deluje kot motivacijski dejavnik za prihodnje stranke.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt so-financira:  www.eu-skladi.si

 

 

spletna stran projekta: www.aerosol.si/dnaap

 

 

 

SMART City

SMART CITY – energetska platforma Glavni cilj projekta je razvoj nove računsko-analitične platforme za dinamično podporo pri odločanju in določitvi ekonomskih in tehničnih kazalnikov in ukrepov energetske učinkovitosti v pametnem mestu, poimenovane SMART CITY-energetska platforma. Cilj platforme je jasno merljiv, optimalen pristop k odločanju z namenom ohranjanja kakovosti bivanja. SMART CITY-energetsko platformo sestavljajo trije moduli: E-planiranje, E-indikatorji, E-sodelovanje.

- Modul E-indikatorji vključuje opredelitev, zbiranje in razvoj optimalnih podatkov (koncentracije črnega ogljika, emisijski faktorji črnega ogljika) in ključnih kazalnikov uspešnosti ter razvoj analitične aplikacijske storitve za dinamično podporo pri upravljanju pametnega mesta na področju energetike in trajnostnega okolja.

- Modul E-planiranje je celovita podatkovna storitev, ki predstavlja podporo optimalnemu odločanju v okviru ciljnega (večplastnega) energetskega planiranja in učinkovitosti za pametna mesta in lokalne skupnosti in temelji na naprednih algoritmih, ki jih bomo razvili znotraj projekta. Ponuja zbir rešitev in izvedljivosti ukrepov ter njihovih učinkov na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter kakovosti zraka.

- Cilj modula E-sodelovanje je integracija interdisciplinarnih in socioloških vidikov rabe energije končnih uporabnikov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Koordinator projekta: Envirodual d.o.o.

Partnerji projekta: Envirodual d.o.o., Aerosol d.o.o., Monolit d.o.o.

Trajanje: 2019 – 2020

 

Projekt so-financira:  www.eu-skladi.si

 

AerOrbi

AerOrbi (Aerosol soft photo ionisation Orbitrap mass spectrometry /

Masna spektrometrija Orbitrap z mehko foto-ionizacijo za merjenje aerosolov)

 

Namen projekta AerOrbi je razviti nov sklopljen instrument za karakterizacijo aerosolnih delcev v realnem času, ki bo vključevaloptično določanje koncentracij črnega ogljika z modificiranim Aethalometrom, ločevanje virov črnega ogljika in analizo kemijske sestave delcev z visoko občutljivim foto-ionizacijskim masnim spektrometrom. Končni produkt bo terenski instrument za karakterizacijo aerosolov, ki bo nudil opis njihovih optičnih lastnosti in sestave in bo tako omogočal določanje toksičnih substanc, virov emisij in relevantnih okoljskih parametrov.

Karakterizacija arosolov je ključna za okoljske in klimatološke študije, kar predstavlja privlačen trg za analitske instrumente. Nov instrument bo zapolnil veliko vrzel v obstoječih merilnih tehnikah za karakterizacijo aerosolov, saj Aethalometer omogoča določanje koncentracije črnega ogljika, ki je pomemben klimatski dejavnik, medtem ko foto-ionizacijski masni spektrometer z visoko resolucijo podaja informacije na molekularnem nivoju, kar je ključno za določanje vpliva na okolje in zdravje ljudi.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Koordinator projekta: Photonion (Nemčija)

Partnerji projekta: University of Rostock (Nemčija), Photonion (Nemčija), Aerosol d.o.o. (Slovenija), Spectroswiss (Švica)

 Trajanje: 2018 – 2021

 

 

 

Copyright by Aerosol d.o.o., 2018